Oświadczam, że nie leży w moim interesie, aby moje pisma kierowane drogą elektroniczną: e-mail, do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innych organów administracji publicznej, nie mogły być rozpowszechniane, rozsyłane ani kopiowane. Co znaczy, że wręcz odwrotnie: wyrażam zgodę na ich rozpowszechnianie, rozsyłanie i kopiowanie! Gdyż twierdzę, że przestępstwa służbowe, popełniane w Rzeczypospolitej Polskiej przez służby specjalne, nie mogą być ukrywane, a wręcz przeciwnie: muszą być napiętnowane, wyjaśniane społeczeństwu. A krzywdy wyrządzane obywatelom przez służby specjalne, w ramach czynionej prywaty, lub w wyniku przestępstwa służbowego muszą być – naprawiane! Gdyż taka jest wola Konstytucji RP, a więc mniemam że i Pana Prezydenta i innych przedstawicieli centralnych organów administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zauważyłam, że pisma kierowane do organów odpowiedzialnych za bezprawne działania służb specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej, są natychmiast utajniane i w ten sposób kończą swój żywot.

Gdyż osoba władna załatwić pismo, w ogóle z treścią tego pisma nie jest zapoznana, a nikt inny oprócz słuzb specjalnych nie moze mieć do niego wglądu.  Jako dowód: np. stanowisko  Stanowisko informacyjne w BLO <listy@prezydent.pl> odpisało mi tylko, w znaczeniu że: prezydent jest teraz bardzo zajęty, gdyż obecnie dużo otrzymuje korespondencji .

Co w dowolnym tłumaczeniu znaczy: „spadaj!„.

Z powodu takich zachowań słuzb specjalnych poumieszczanych na różnych stanowiskach organów administracji rzadowej (publicznej) od 11 już lat nie jestem dopuszczana do służby i nie mam wypłacanego uposażenia, i innych swiadczeń pieniężnych i niepieniężnych, pomimo wiążącego strony stosunku służby obecnie mnie i Ministra Finansów.

Dlatego, nie wyrażam zgody na to, aby moje pisma kierowane do centralnych organów administracji rządowej, były utajniane, w celu ukrycia przestepstw służbowych służb specjalnych.

Bezprawne zachowania służb specjalnych, przejmujących moje pisma kierowane do właściwych organów administracji rządowej,  w celu ich załatwienia, jak dotąd są bezkarne!

Dlatego napisałam poniżej zacytowane pismo, które drogą elektroniczną, skierowałam dnia 26.06.2012 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego:

dnia 26 czerwca 2012

Nadawca: Krystyna Trzcińska o2-784 Warszawa ul. Herbsta 4 m. 717

Odbiorca: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Bronisław Komorowski (do rąk własnych).

W treści zwrotnego potwierdzenia otrzymania przez stanowisko informacyjne w BLO <listy@prezydent.pl> dnia 25 czerwca 2012 r. drogą elektroniczną mego e-maila, znajduje się informacja, którą cytuję poniżej, gdyż jest niezgodna z moją wolą, a służy tylko trwania w sposób ciagły przestępstwa służbowego.

„Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, przeznaczone są wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy zawiadomić administratora systemu. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this email. Please notify the sender immediately by email if you have received this email by mistake and delete this email from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited”.

Nie jest bowiem w moim interesie ukrywanie bezprawności działania służb specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej na okoliczność że:

1) bezprawnie nie jestem dopuszczana do służby, obecnie w Ministerstwie Finansów w okresie od dnia 01.07.2001 r. do nadal ,

2) bezprawnie nie mam wypłacanego uposażenia i innych świadczeń pieniężnych, w obecnie Ministerstwie Finansów, w okresie od 01.07.2001 r. do nadal, pomimo istnienia wiążącego strony stosunku służby, w związku z otrzymaniem przeze mnie w Głównym Urzędzie Ceł, aktu mianowania mnie do Służby Celnej z dniem 01.07.2000 r, który to akt mianowania (decyzja administracyjna) ma charakter wiążący do nadal!

3) bezprawnie nie mam opłacanych składek ZUS, obecnie przez Ministerstwo Finansów od dnia 01.07.2001 r. do nadal,

4) bezprawnie nie jestem wysłana na emeryturę, przez Ministerstwo Finansów, pomimo że z dniem 03.08.2012 r. osiągnęłam wiek emerytalny, gdyż urodziłam się 08.03.1952 r, po uprzednim dopuszczeniu mnie do służby i wypłaceniu mi zaległego uposażenia i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych za okres od dnia 01.07.2001 r. do nadal, opłaceniu za mnie składek ZUS za okres od dnia 01.07.2001 r. do nadal, zapłaceniu podatku od mego uposażenia za okres od dnia 01.07.2001 r. do nadal

Ponadto, w moim e-mailu z dnia 25.06.2012 r. napisałam, że jego treść umieszczę na moim blogu: http://www.trzcinska52.wordpress.com

Skoro Stanowisko informacyjne w BLO <listy@prezydent.pl>, nie dopuszcza moich pism kierowanych do Prezydenta RP, jako przez funkcjonariusza celnego mianowanego , w uzasadnieniu, że przychodzi dużo korespondencji od obywateli do Pana Prezydenta (co znaczy że organy administracji publicznej działają bezprawnie nie tylko wobec mnie, ale i wobec innych obywateli), to ja twierdzę, że stałam w kolejce na załatwienie sprawy 11lat.

A więc mam prawo, aby po 11 latach mego oczekiwania, na znalezienie czasu przez Prezydenta, aby zajął się załatwieniem mojej sprawy:

Dotychczas sprawa leków dla mnie hasło (na ratunek życia!) : e-mail z dnia 25.06.2012 r.  – od astmy uczuleniowej, na którą jestem przewlekle chora i która ma u mnie ostry przebieg, nie została załatwiona.

Co jest potwierdzeniem, na okoliczność że: o to chodzi służbom specjalnym, abym zmarła, wtedy sprawa sama się rozwiąże!

Dlatego niniejszym oświadczam, że:

– nie leży w moim interesie, aby moje pisma kierowane drogą elektroniczną: e-mail, do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innych organów administracji publicznej, nie mogły być rozpowszechniane, rozsyłane ani kopiowane.

Co jednocześnie oznacza, że wyrażam zgodę na: rozpowszechnianie, rozsyłanie i kopiowanie moich wiadomości kierowanych drogą elektroniczną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innych organów administracji publicznej.

Gdyż twierdzę, że przestępstwa służbowe, popełniane w Rzeczypospolitej Polskiej przez służby specjalne, nie mogą być ukrywane, a muszą być wyjaśniane społeczeństwu, napiętnowane, a krzywdy wyrządzane obywatelom przez służby specjalne, nie mogą być ukrywane przez organy państwa, a wprost przeciwnie muszą być naprawiane, gdyż taka jest wola Konstytucji RP, a więc mniemam że i Pana Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego i innych organów administracji publicznej.

Krystyna Trzcińska

 Poniżej wiadomość oryginalna, którą oprotestowałam niniejszym pismem, skierowanym do Prezydenta RP – Pana Bronisława Komorowskiego:

—— Wiadomość oryginalna ——

Temat:   Przeczytano: Pilne! Prośba o leki od astmy uczuleniowej, z powodu bezprawnego nie opłacania za mnie składek ZUS, jako funkcjonariusza celnego mianowanego, przez Ministerstwo Finansów.

Data:     Mon, 25 Jun 2012 16:25:33 +0200

Nadawca:            Stanowisko informacyjne w BLO <listy@prezydent.pl>

Adresat:               k.trzcinska <k.trzcinska52@wp.pl>

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, przeznaczone są wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy zawiadomić administratora systemu. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this email. Please notify the sender immediately by email if you have received this email by mistake and delete this email from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s