TALMUDYCZNE, WROGIE NAKAZY/ZAKAZY, obowiązujące żydów, wobec chrześcijan.

Obrazek

Z faktu rozmyślnego, politycznego naruszania art. 3 Konstytucji RP przez żydów zamieszkałych w POLSCE, jako zadeklarowanych na podstawie (Talmudu, Tory) wrogów POLSKI i POLAKÓW, wynika: konieczność wypędzenia żydów z POLSKI!!

Na podstawie Talmudu, Tory – żydzi obowiązani są stosować się wobec chrześcijan do wykazanych poniżej nakazów/zakazów, co zagraża życiu i bezpieczeństwu POLAKÓW, będących w większości zadeklarowanymi chrześcijanami.

Z upoważnienia żydowskich tzw świętych ksiąg, wrogich POLSCE i POLAKOM, żydzi rozmyślnie nie spełniają wymogów art. 3 Konstytucji RP, co pozbawia ich prawa przebywania, mieszkania, pracy, na terytorium POLSKI. 

Postanowiłam wykazać wrogie wobec POLSKI i POLAKÓW nakazy/zakazy obowiązujące żydów wobec chrześcijan, posługując się dokumentem, jakim jest książka: ks. Justyn B. Pranajtis Chrześcijanin w Talmudzie . 

CZĘŚĆ II: NAUKA TALMUDU O CHRZEŚCIJANACH.

Rozdział I. Chrześcijan należy unikać.
Artykuł I. Chrześcijan należy unikać ponieważ nie są godni obcowania z żydami.
I. Żyd nie może składać życzeń chrześcijaninowi.
II. Nie odpowiadać chrześcijaninowi na jego pozdrowienie.
III. Żyd nie może stawać na sądach chrześcijan.
IV. Chrześcijanin nie może być też użyty jako świadek.
V. I w niczem nie godzi się być podobnym do chrześcijan.
Artykuł II. Chrześcijan należy unikać, ponieważ są nieczyści.
Artykuł III. Chrześcijan należy unikać, ponieważ są bałwochwalcami.
I. Zabronione są stosunki z chrześcijanami przed ich świętami.
II. Nie wolno żydowi używać rzeczy, które się odnoszą do boskiego kulty chrześcijan.
III. Zabrania się sprzedawać chrześcijanom czegokolwiek, co może służyć ich kultowi.
IV. Ateistom [bezbożnikom, bezwyznaniowcom] wszystko sprzedawać wolno.
Artykuł IV. Chrześcijan należy unikać, ponieważ są szkodliwi.
Rozdział II. Chrześcijan należy zniszczyć.
Artykuł I. Zniszczyć pośrednio: Należy chrześcijanom szkodzić.
I. Nie należy robić nic dobrego.
1. Nie wolno chwalić chrześcijan.
2. Obowiązki nazywać obelżywie.
3. Nie wolno dawać chrześcijanom podarków.
4. Nie sprzedawać posiadłości chrześcijanom
5. Nie uczyć chrześcijan sztuki.
II. Należy szkodzić na mieniu.
1. Nie wolno ostrzegać mylących się w interesach
2. Nie oddawać rzeczy znalezionej.
3. Wolno oszukiwać chrześcijan
4. Wolno żydowi udawać chrześcijanina.
5. Wolno żydowi uprawiać lichwę.
III. Należy szkodzić w sądach.
1. Wolno żydowi kłamać i oszukiwać.
2. Wolno żydowi krzywoprzysięgać.
IV. Należy szkodzić na dobrach życiowych.
1. Żyd obowiązany jest knuć zasadzki na chrześcijan.
2. Nie wolno nieść pomocy choremu chrześcijaninowi
3. Nie należy pomagać chrześcijance przy porodzie.
4. Nie należy uwalniać z niebezpieczeństwa życia.
Artykuł II. Zniszczyć bezpośrednio.
I. Należy mordować zdrajców.
II. Odszczepieńców.
III. Ciemiężców trzymających Izraela w niewoli.
1. Należy zabijać sprawujących rządy.
2. Przede wszystkim należy zniszczyć władzę rzymską.
V. Należy zabijać wszystkich chrześcijan.
VI. Wytępienie chrześcijan jest przyjemną Bogu ofiarą.
VII. Jest teraz jedyną ofiarą.
VIII. Mordercom chrześcijan obiecuje się raj.
IX. Nie wolno nigdy zaprzestać tępienia chrześcijan.
X. Należy prześladować wspólnymi siłami.
XI. Nawet w czasie najuroczystrzych świat wolno zabić chrześcijanina.
XII. Oczekiwany jest mesjasz mściciel.
XIII. Modlitwy żydów o zagładę chrześcijan.
Modlitwa chrześcijan za żydów.

Konkluzja:

Fakt rozmyślnego, na polecenie ogólnie (polityczne) żydów i masonów, naruszania przez żydów, zamieszkałych w POLSCE art. 3 Konstytucji RP, jako zadeklarowanych na podstawie (Talmudu, Tory) wrogów POLSKI i POLAKÓW, wymusza na POLAKACH obowiązek zastosowania obrony koniecznej, polegającej na konieczności, obowiazku, wypędzenia żydów z POLSKI, gdyż innych mozliwości – brak!!

Według art. 3. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: 

„Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym”.

Wobec czego powstaje pytanie: czy faktycznie Rzeczpospolita Polska, zgodnie z Konstytucją RP, jest państwem jednolitym??

Do konkluzji wymuszającej na POLAKACH obowiązek wypędzenie żydów z terytorium POLSKI, doszłam po przeczytaniu:

I) Komentarza do art. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

II) Spisu treści ksiażkiChrześcijanin w Talmudzieks. Justyn B. Pranajtis

 I. Komentarz do: art. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

„Polska jest państwem jednolitym, czyli unitarnym, traktowanym jako jedność, czyli nie składającym się z oddzielnych tworów razem tworzących federację. Nie ma więc w jego ramach autonomicznych jednostek terytorialnych czy narodowościowoterytorialnych. W konsekwencji polska jest na płaszczyźnie Międzynarodowej jednym podmiotem. Unitarna forma państwa stanowi konsekwencję faktu, że społeczeństwo polskie jest pod wieloma względami jednolite. Tak można go określać w sensie Narodowym, gdyż ogromna większość obywateli polski to osoby narodowości polskiej, inne grupy narodowościowe stanowią znikomą mniejszość. Podobnie można mówić o sytuacji w dziedzinie wyznaniowej, gdzie katolicy stanowią zdecydowaną większość. Podobnie także można charakteryzować stan w zakresie kultury i jej tradycji itp. Za jednolitością państwa przemawiają także doświadczenia historii wielu dziesiątków lat. Wszystkie te czynniki przemawiają na rzecz państwa jednolitego, stanowiącego jeden podmiot prawa międzynarodowego”.

II. Spisu treści książki: Chrześcijanin w Talmudzieks. Justyn B. Pranajtis

KSIĄDZ PRANAJTIS I WALKA O TALMUD.

Los chrześcijanina badacza Talmudu.
I. Ks. Pranajtis i jego praca.
II. Sprawa Bajlisa.
Ekspertyza ks. Pranajtisa.
III. Kontrakcja żydowska.
1. Opinia publiczna.
A. Żydowska kampania prasowa.
B. Odpowiedź oszczercom
C. Dalszy ciąg żydowskiej akcji prasowej
2. Akcja zakulisowa.
A. Zabiegi u władz rosyjskich.
B. Zabiegi w Watykanie.
List ministra Nelikowa.
III. List ks. Pranajtisa.
IV. Zgon ks. Pranajtisa.

CHRZEŚCIJANIN W TALMUDZIE ŻYDOWSKIM.

Słowo wstępne.
Wstęp.
O piśmie świętym
O Talmudzie
Omówienie innych ksiąg talmudycznych.
Źródła.

CZĘŚĆ I: NAUKA TALMUDA O CHRZEŚCIJANINACH

Rozdział I. Jezus Chrystus w Talmudzie.
Artykuł I. Nazwy Chrystusa.
Artykuł II. Życie Chrystusa.
Artykuł III. Nauka o Chrystusie.
Rozdział II. Chrześcijanie.
Artykuł I. Nazwy Chrześcijan w Talmudzie.
Artykuł II. Czem są chrześcijanie według Talmudu.
Artykuł III. Boski kult chrześcijan.

CZĘŚĆ II: NAUKA TALMUDU O CHRZEŚCIJANACH.

Rozdział I. Chrześcijan należy unikać.
Artykuł I. Chrześcijan należy unikać ponieważ nie są godni obcowania z żydami.
I. Żyd nie może składać życzeń chrześcijaninowi.
II. Nie odpowiadać chrześcijaninowi na jego pozdrowienie.
III. Żyd nie może stawać na sądach chrześcijan.
IV. Chrześcijanin nie może być też użyty jako świadek.
V. I w niczem nie godzi się być podobnym do chrześcijan.
Artykuł II. Chrześcijan należy unikać, ponieważ są nieczyści.
Artykuł III. Chrześcijan należy unikać, ponieważ są bałwochwalcami.
I. Zabronione są stosunki z chrześcijanami przed ich świętami.
II. Nie wolno żydowi używać rzeczy, które się odnoszą do boskiego kulty chrześcijan.
III. Zabrania się sprzedawać chrześcijanom czegokolwiek, co może służyć ich kultowi.
IV. Ateistom [bezbożnikom, bezwyznaniowcom] wszystko sprzedawać wolno.
Artykuł IV. Chrześcijan należy unikać, ponieważ są szkodliwi.
Rozdział II. Chrześcijan należy zniszczyć.
Artykuł I. Zniszczyć pośrednio: Należy chrześcijanom szkodzić.
I. Nie należy robić nic dobrego.
1. Nie wolno chwalić chrześcijan.
2. Obowiązki nazywać obelżywie.
3. Nie wolno dawać chrześcijanom podarków.
4. Nie sprzedawać posiadłości chrześcijanom
5. Nie uczyć chrześcijan sztuki.
II. Należy szkodzić na mieniu.
1. Nie wolno ostrzegać mylących się w interesach
2. Nie oddawać rzeczy znalezionej.
3. Wolno oszukiwać chrześcijan
4. Wolno żydowi udawać chrześcijanina.
5. Wolno żydowi uprawiać lichwę.
III. Należy szkodzić w sądach.
1. Wolno żydowi kłamać i oszukiwać.
2. Wolno żydowi krzywoprzysięgać.
IV. Należy szkodzić na dobrach życiowych.
1. Żyd obowiązany jest knuć zasadzki na chrześcijan.
2. Nie wolno nieść pomocy choremu chrześcijaninowi
3. Nie należy pomagać chrześcijance przy porodzie.
4. Nie należy uwalniać z niebezpieczeństwa życia.
Artykuł II. Zniszczyć bezpośrednio.
I. Należy mordować zdrajców.
II. Odszczepieńców.
III. Ciemiężców trzymających Izraela w niewoli.
1. Należy zabijać sprawujących rządy.
2. Przede wszystkim należy zniszczyć władzę rzymską.
V. Należy zabijać wszystkich chrześcijan.
VI. Wytępienie chrześcijan jest przyjemną Bogu ofiarą.
VII. Jest teraz jedyną ofiarą.
VIII. Mordercom chrześcijan obiecuje się raj.
IX. Nie wolno nigdy zaprzestać tępienia chrześcijan.
X. Należy prześladować wspólnymi siłami.
XI. Nawet w czasie najuroczystrzych świat wolno zabić chrześcijanina.
XII. Oczekiwany jest mesjasz mściciel.
XIII. Modlitwy żydów o zagładę chrześcijan.
Modlitwa chrześcijan za żydów.

Krystyna Trzcinska

 

Reklamy

One response to “TALMUDYCZNE, WROGIE NAKAZY/ZAKAZY, obowiązujące żydów, wobec chrześcijan.

  1. CHRZEŚCIJANIN W TALMUDZIE ŻYDOWSKIM czyli TAJEMNICE NAUKI RABINÓW O CHRZEŚCIJANACH, KTÓRE UJAWNIŁ KSIĄDZ PRANAJTIS.
    Za posiadanie tej książki i rozpowszechnianie jej groziło w ZSRR ery stalinowskiej rozstrzelanie bez wyroku. W komunistycznej zaś Polsce groziły poważne represje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s