US ARMY – WON Z POLSKIEJ ZIEMI!

Art. 8 Kodeksu rdzennego POLAKA (Słowianina, Lacha):
„Nie słuchajcie tych, którzy mówią, że sąsiad, to wróg Twój, lecz słuchajcie tych, którzy mówią: Sąsiad Twój – Przyjaciel Twój”.

Czy konieczny jest aż „Armagedon” — wojna Boża, która położy kres wszystkim wojnom, żeby masońsko/żydowsko/watykańsko/jezuicko/iluminacko/izraelska US ARMY – odczepiła się od Narodów Świata, w tym i od POLSKI, będącej dziedzictwem rdzennych POLAKÓW (Słowian, LACHÓW), którzy nie zamierzają poddać swego dziedzicznego terytorium pod – masońsko/żydowsko/watykańsko/jezuicko/Izraelsko/iluminackie – NWO!!

Bożena Szymborska, autorka książki: Synowie Boga (poniżej pod wskazanym linkiem, książka w formacie .pdf , do pobrania darmo), podała swój przepis, na uniknięcie na planecie ZIEMIA – Armagedonu – wojny Bożej!

http://bozenaszymborska33.pl/ksiazki/ksiazka-synowie_BOGA-Bozena_Szymborska.pdf

Ja wprawdzie jestem jeszcze na etapie czytania tej ksiażki, ale już popieram wskazany przez autorkę przepis, na uniknięcie Armagedonu, na planecie Ziemia!!

US ARMY, najlepiej niech się zajmie wypędzeniem żydków z USA, aby móc skutecznie obronić USA przed NWO i uniknąć Armagedonu na planecie Ziemia!

Z powyższego wynika, że US ARMY ma co robić u siebie, czyli w USA, na terytorium Indian, aby nie dopuścić do zagłady swoich rodzin, bliskich i przyjaciół.

My, POLACY (rdzenni), nie chcemy na terytorium POLSKI – wojsk US ARMY, sterowanej przez masońsko/żydowsko/watykańsko/jezuicko/iluminacko/izraelskie przybłędy, na planecie Ziemia, która została dana we władanie rodzajowi ludzkiemu, a nie gadziemu i innemu!!

Masońsko/żydowski okupant na terytorium POLSKI, obecnie zawiadywany przez PiS, nie jest uprawniony do sprowadzania wojsk US ARMY i podejmowania jakichkolwiek, wiążących decyzji/umów, związanych z terytorium POLSKI, będącym dziedzictwem rdzennych POLAKÓW (Słowian, Lachów).

Masońsko/żydowski PiS (żydowski okupant terytorium POLSKI), sprowadzając wrogie rdzennym POLAKOM wojska US ARMY, działa nielegalnie, jako że pod fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), w IMIENIU, nielegalnej – RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, na podstawie nieistniejących (pozornych), nie mających charakteru wiążącego przepisów, sporządzonych na terytorium POLSKI, pod żydowską okupacją, przez nieuprawnionych przedstawicieli, nielegalnych organów, pozornej Rzeczypospolitej POLSKIEJ!

Sprowadzanie wojsk Us Army na terytorium POLSKI (dziedzictwo Słowian, Lachów), przez nieuprawnione podmioty, jest moim zdaniem, zbiorczym przestępstwem, chorych psychicznie pomiotów: masońsko/żydowsko/iluminacko/watykańsko/Izraelsko/jezuickim, wiedząc że swoimi zbrodniczymi zadziałaniami, sprowadzają na całą ludzkość ARMAGEDON – wojnę BOŻĄ, której zapowiedź zawarta jest w Objawienie 16:1-22

„16 I usłyszałem donośny głos+ z sanktuarium, mówiący do siedmiu aniołów: „Idźcie i wylejcie na ziemię siedem czasz gniewu+ Bożego”.
2 I odszedł pierwszy,+ i wylał swą czaszę na ziemię.+ A na ludziach, którzy mieli znamię bestii+ i którzy oddawali cześć jej wizerunkowi,+ wystąpił wrzód+ bolesny i złośliwy.
3 A drugi+ wylał swą czaszę na morze.+ I stało się krwią+ jakby zmarłego, i umarła każda dusza żyjąca — to, co w morzu.+
4 A trzeci+ wylał swą czaszę na rzeki+ i źródła wód. I stały się krwią.+5 I usłyszałem anioła wód, mówiącego: „Ty, któryś jest i któryś był,+Lojalny,+ jesteś prawy, gdyż powziąłeś te rozstrzygnięcia,+ 6 ponieważ oni wylali krew świętych i proroków,+ i ty dałeś im do picia krew.+ Zasługują na to”.+ 7 I usłyszałem, jak ołtarz mówił: „Tak, Jehowo Boże, Wszechmocny,+prawdziwe i prawe są twe sądownicze rozstrzygnięcia”.+
8 A czwarty+ wylał swą czaszę na słońce; i dano słońcu przypiekać+ ludzi ogniem. 9 I ludzie byli przypiekani wielkim gorącem, ale bluźnili imieniu+Boga, który ma władzę+ nad tymi plagami, i nie okazali skruchy, by oddać mu chwałę.+
10 A piąty wylał swą czaszę na tron bestii.+ I jej królestwo ogarnęła ciemność,+ a oni zaczęli z bólu gryźć swe języki, 11 ale bluźnili+ Bogu nieba z powodu swych boleści oraz swych wrzodów i nie okazali skruchy za swe uczynki.
12 A szósty+ wylał swą czaszę na wielką rzekę Eufrat+ i jej woda wyschła,+żeby została przygotowana droga dla królów+ ze wschodu słońca.
13 I ujrzałem trzy nieczyste natchnione wypowiedzi,+ które wyglądały jak żaby,+ wychodzące z paszczy smoka+ i z paszczy bestii,+ i z paszczy fałszywego proroka.+ 14 Są to w rzeczywistości wypowiedzi natchnione+przez demony i dokonują znaków,+ i wychodzą do królów+ całej zamieszkanej ziemi,+ żeby ich zgromadzić na wojnę+ wielkiego dnia+ Boga Wszechmocnego.+
15 „Oto przychodzę jak złodziej.+ Szczęśliwy, kto czuwa+ i strzeże swych szat wierzchnich, żeby nie chodzić nago i żeby nie patrzono na jego hańbę”.+
16 I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon.+
17 A siódmy wylał swą czaszę na powietrze.+ Wtedy z sanktuarium dobył się od tronu donośny głos,+ mówiący: „Stało się!” 18 I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi,+ jakiego nie było, odkąd są ludzie na ziemi,+ tak rozległe trzęsienie ziemi,+ tak wielkie. 19 I wielkie miasto+ rozdzieliło się na trzy części, i miasta narodów upadły; i przypomniano wobec Boga o metropolii Babilonie Wielkim,+ aby jej dać kielich wina gniewu jego srogiego zagniewania.+ 20 Ponadto każda wyspa uciekła i gór nie znaleziono.+ 21 I wielki grad,+ którego każda bryła ważyła około talentu, spadł z nieba na ludzi, a ludzie bluźnili+ Bogu z powodu plagi gradu,+ ponieważ była to plaga nadzwyczaj wielka”.

Ponieważ Rzeczpospolita Polska, jest tworem masońsko/żydowskim – nielegalnym, co jest wbrew woli i świadomości POLAKÓW (rdzennych), to budowa przez US ARMY tarczy antyrakietowej na terytorium POLSKi, bedącym dziedzictwem rdzennych POLAKÓW (Słowian, Lachów), mającej słuzyć ochronie masońsko/żydowskiego okupanta na terytorium POLSKI – jest NIEDOPUSZCZALNA!! POLACY rdzenni, maja bezwzgledny obowiazek wobec naszych przodków – przerwac zydowska okupację POLSKI, jednocześnie okupantów: masońsko/żydowskich/Izraelskich (mosadków) – przepędzić z terytorium POLSKI!

Tarcza antyrakietowa w Polsce i Rumunii. Władimir Putin zapowiada reakcję Rosji http://bit.ly/1TTc6rA

Rosja, z uwagi na włąsne bezpieczeństwo, jako Nasz Słowiański sąsiad, nie życzy sobie budowania na terytorium POLSKI tarczy antyrakietowej, przez międzynarodowego zbrodniarza i terrorystę – US ARMY.

Nas rdzennych POLAków (Słowian, Lachaów) obowiązuje Kodeks Słowianina.

Art. 8 poniższego Kodeksu Słowianina, nakazuje rdzennym POLAKOM:

„Nie słuchajcie tych którzy mówią, że sąsiad, to wróg Twój, lecz słuchajcie tych, którzy mówią, Sąsiad Twój – Przykaciel Twój”

Dlatego, My rdzenni POLACY (Słowianie, Lachy), mamy bezwzgledny obowiązek moralny i etyczny, zapewnić bezpieczeństwo wymagane, dla obrony terytoriumm Naszego Słowiańskiego Sąsiada – ROSJI!

Polacy rdzenni (Słowianie), zgodnie z Kodeksem Etycznym naszych przodków informujemy US ARMY, że nie oddamy naszego dziedzictwa, czyli terytorium POLSKI pod masońsko/żydowskie/jezuicko/watykańsko/iluminacko/Izraelskie – NWO.

Dlatego My POLACY rdzenni (Słowianie, Lachy), mówimy US ARMY:

WON US ARMY z POLSKI!!

Autor: Krystyna Trzcińska

Reklamy

Polskojęzyczne żydki, podszywają się pod POLAKÓW

Polskojęzyczne żydki: „Bojownicy Syjonu”:

„mamy prawo zwać się Polakami”.

15c1a2efcd792c3c40cc28fc6838747a,12,0

To tak dla przypomnienia żydkom polskojęzycznym:

POLAKIEM, może zwać się jedynie rdzenny POLAK (Słowianin)!

Dlaczego żydowski okupant POLSKI, tak usilnie chce ukryć udokumentowane istnienie POLSKI, w okresie od XVIII w. p.n.e, czyli od panowania Sarmaty, syna Helissy, wnuka Jawana?

Poczet monarchów POLSKI do IX wieku

http://trzcinska.neon24.pl/post/131882,poczet-monarchow-polski-do-ix-wieku

Dlatego, że żydowski okupant Polski (obecnie reprezentowany nielegalnie przez PiS), przy pomocy obcej armii, wprowadzonej do POLSKI, na podstawie żydowskiej ustawy 1066 – „o bratniej pomocy”, chce przejąć terytorium POLSKI, jako terytorium poddane illuminacko/jezuicko/watykańsko/masońsko/żydowskiemu – NWO!!

Poniżej, link do mego komentarza, do posta: „będzie armia… ale OBCA”

http://sosenkowski.neon24.pl/post/131210,bedzie-armia-ale-obca#comment_1299327

pic. 1

Pod potrzeby wykazania żydowskiej zdrady POLAKÓW (rdzennych), kłamstw, intryg, dotyczących uzasadnienia wprowadzenia ustawy 1066 – „o bratniej pomocy”, wprowadzonej rzekomo w uzasadnieniu istnieniu zagrożenia dla Polski, ze strony Rosji, posłużę się linkiem z FB, którego treść zacytuję również poniżej:

https://www.facebook.com/krystyna.trzcinska.77/posts/664274123710485?pnref=story

„Usa vs Rosja. 


Rosja na Krym nie zrzuciła ani jednej bomby, podczas gdy w oczach mainstreamowych mediów i polityków, to właśnie Federacja Rosji jest ”imperium zła”.

Kiedy Usa bezprawnie napadło na Irak, by jak argumentowali, znaleźć ”broń masowego rażenia”, której tak naprawdę nigdy nie było, cały świat piał wtedy z zachwytu nad bohaterską postawą Usa.

Od ataku wojsk Amerykanów, aż do wycofania się w grudniu 2011 r. w Iraku zginęło 128 tyś. cywilów i 4,4 tyś. żołnierzy Usa.

Reasumując…
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej istnieją od 239 lat z czego 222 są w stanie wojny…  Od czasów drugiej Wojny Światowej wybuchło 201 konfliktów zbrojnych,które zainicjowało USA. W trakcie tych 201 konfliktach zginęło ok.30 milionów cywilów z czego 90% to niewinne dzieci,kobiety,oraz zwykli obywatele…

Wyłącz tv, włącz myślenie. Lukas”

pic. 2

Ustawa 1066 – „o bratniej pomocy”, ma służyć tylko i wyłącznie przejęciu terytorium POLSKI przez żydowskiego okupanta Polski – Izrael i międzynarodowego żyda, które to żydowskie zapędy potwierdza chociazby przykładowy post: „Ciemna hołoto mająca się za Polaków !!”
http://www.gazetawarszawska.com/pugnae/2544-ciemna-holoto-majaca-sie-za-polakow

Skoro chęć przejęcia terytorium POLSKI przez żydowskiego okupanta nie jest tajemnicą, to dlaczego na Neon24.pl np. Talbot (nick) i Husky (nick), adorują wprost US Army (żydowską armię, żydowskiego USA) i są jednocześnie adwersarzami Rosji?

Być może dlatego, że są to polskojęzyczne żydki, którzy podszywają się pod POLAKÓW:

„mamy prawo zwać się Polakami”?

Pojawia się też pytanie:

– czy osoby na Neon24.pl np. spod nicków „Talbot”, „Husky” i ogólnie adwersarze Rosji w internecie, to nie dość że to są żydowskie trolle, to jeszcze być może przynależą do „szeregów Bojowników Syjonu” lub innych żydowskich kryjówek organizacyjnych (zwał je jak zwał)?

Cytat spod linka: http://www.gazetawarszawska.com/pugnae/2544-ciemna-holoto-majaca-sie-za-polakow

„Zachciało się wam własnych rządów w tym kraju – rządziliście już dwa lata, ale na tym koniec!  Pamiętaj ciemna hołoto, że to my Żydzi jesteśmy panami tego świata, a Polska jest naszą ziemią obiecaną. Ten kraj jest wykupiony przez łzy, krew i poniewierkę naszego narodu

–  dlatego jesteśmy prawowitymi właścicielami tego kraju i mamy prawo zwać się Polakami.
– Ciemna hołoto słowiańska nie masz tu już nic do szukania bo tym krajem mogą rządzić tylko Semici za pozwoleniem Światowego Związku Żydów.
Wszystkie urzędy, parlament i rząd musi być nasz.
Czy wam brudne świnie podoba się, czy nie – jest Nam obojętne, bo to my ustanawiamy kto obejmie rządy w tym kraju.
Wy goje jesteście ciemną masą przeznaczoną do pracy u Nas Żydów jako parobki i służące”.

@Talbot i @Husky oczywiście chcieliby, żeby Polska była jak Izrael?

Polskojęzyczny żydek, Rafał Ziemkiewicz http://www.fronda.pl/a/chcialbym-by-polska-byla-jak-izrael,40411.html też podaje się za POLAKA i jednocześnie jest adwersażem Rosji, złaknionym wprost wprowadzenia wojsk obcych, na terytorium POLSKI.

Żydek Rafał Ziemkiewicz, za swój antypolski post, powinien być natychmiast deportowany z terytorium POLSKI (Królestwo Polskie). Niestety, tę deportację żydka, musimy chwilowo odwlec w czasie, zgodnie z powiedzeniem: „co się odwlecze, to nie uciecze”!

„Polska – państwo polskie dla Polaków. Państwo, które od przeszło 1050 lat jest naszą Ojczyzną”

Zacytowany wyżej fragment posta żydka: http://krzysztofjaw.blogspot.com/…/wzor-dla-polski-izrael.h… , który pisze pod nickiem: „krzysztofjaw”, żeby ukryć swoje żydowskie pochodzenie, podszywając się pod POLAKA (żydek polskojęzyczny), który pragnie, aby doprowadzić do ustawowego stosowania Talmudu na terytorium POLSKI, wobec rdzennych POLAKÓW SŁOWIAN.

Między Słowianami będącymi rasą białą – 16 kanałów krwi (pic.5),  a chazarami – max 13 kanałów krwi i to tylko w sytuacji zmieszania krwi z rasą białą – uszlachetnienie (pic.4), jest różnica genetyczna, nie do zniwelowania.

To dlatego chazarzy chcą wytępić rasę białą (POLACY-Słowianie – 16 kanałów krwi), aby chazary mogli powoływać się, że są panami  (rasą wiodącą na planecie Ziemia – 13 kanałów krwi).

Z powyżej zaprezentowanego logo US Army wynika, że 13 kanałowe żydki – chazary, mają panować nad całą zamieszkałą planetą Ziemia (ilustruje niebieska gwiazda – 13 kropek, to 13 kanałów chazarskiej mieszanej krwi), a pomóc chazarom w przejęciu tego panowania nad planetą Ziemia, ma za zadanie US Army! ŻENADA!! FARSA!!

Mam nadzieję, że generałowie w tej amerykańskiej armi, w końcu się obudzą! Przecież US ARMY wystarczy tylko zmienić kierunek zlecanych im zadziałań, aby oswobodzić planetę Ziemia, z chorych psychicznie żydków – chazarów!

http://wolna-polska.pl/psychopatologia-judaizmu/czy-choroba-umyslowa-to-zydowska-przypadlosc

US Army, w pierwszej kolejności ma obowiązek przerwać żydowską okupację u „siebie”, czyli na terytorium Indian! :-))))

pic.3

pic.4

To tylko tacy żydowscy samozwańczy POLACY (oszustwo), jak chazarskie, polskojęzyczne żydki – 13 kanałów krwi (pic.4), są adwersarzami POLAKÓW i Rosjan (Słowian), mających 16 kanałów krwi – biologiczni władcy Ziemi (pic.5)!

pic.5

Żydek, oczywiście ukrywając się pod nickiem@krzysztofjaw:  pisze:

http://krzysztofjaw.blogspot.com/…/wzor-dla-polski-izrael.h…

” … Polska – państwo polskie dla Polaków. Państwo, które od przeszło 1050 lat jest naszą (w znaczeniu że żydków – 13 kanałów krwi) Ojczyzną. Państwo z tradycją, kulturą, językiem, własnością, rodziną, sztuką, kulturą, nauką, wiarą katolicką i prawami oraz obyczajami zwyczajowymi. To nasze państwo i winniśmy je traktować jak Żydzi traktują swój Izrael, syjonistyczną ziemię obiecaną. Naszą ziemią obiecaną jest Polska, nasza Polska. I traktować ją winniśmy jak Żydzi swój Izrael.

A jak Żydzi traktują swój kraj? 

Otóż w ich kraju jedynie Żydzi są grupą uprzywilejowaną. Każdy emigrant do Izraela musi wykazać się etnicznymi żydowskimi wielopokoleniowymi genetycznymi korzeniami żydowskimi lub przejść – jako konwertyta – na judaizm. Wtedy od pierwszego dnia są pełnoprawnymi obywatelami Izraela i mogą otrzymać bodajże nawet 20 tys. USD bezzwrotnej pożyczki na zagospodarowanie w Izraelu.

I tylko Żydzi z udokumentowanego genetycznego pochodzenia w Izraelu mogą zajmować jakiekolwiek funkcje publiczne, rządowe, parlamentarne, polityczne, medialne, prasowe, wojskowe, gospodarcze, kulturalne, naukowe i inne. Parlamentarny Kneset (żydowski parlament) składa się wyłącznie z samych etnicznych Żydów, niezależnie czy są Chazarami (w większości aszkenazyjczykami) czy sefardyjczykami (w dużej mierze Judejczykami).

Żaden Żyd mieszkający w Izraelu – pod groźbą wykluczenia – nie może związać się po linii żeńskiej z gojem, czyli nie Żydówką. Nie ma ani jednego ważnego stanowiska publicznego, które mogliby objąć ludzie będący innego pochodzenia niż etnicznie żydowskie uznane przez izraelskie państwo i syjonistów talmudyczno-rabinicznych.

Izrael to jedyne państwo na świecie o niemal 100% decyzyjnej i chyba praktycznej jednorodności etnicznej. Sprawdza się tam każdego pod względem pochodzenia i genetycznych przodków. Nie ma żadnej tolerancji pod żadnym a szczególnie genetycznym, wyznaniowym i zwyczajowym powodem, chyba, że dotyczy samych Żydów podlegających normom prawnym Izraela i normom Tory i/lub rabinicznego Talmudu.

Izrael to państwo żydowskie według jego praw i zwyczajów. Państwo sprawujące jedynie swą pieczę nad rodakami, czyli Żydami i robi się wszystko, aby duża część Żydów przybyła z każdego zakątka świata do Izraela. Eliminuje się (też niestety nieraz fizycznie: vide Palestyńczycy) prawnie wszystkich nie-Żydów i – jeżeli takowi jednak są w Izraelu – to stają się jako goje ludźmi drugiej kategorii lub pracującymi niewolniczo nisko-opłacanymi robotnikami. Resztę zamyka się w gettach ogrodzonych murem przed Izraelem.

Żydzi są Panami we własnym kraju i dla nich własny kraj jest ich żydowską świętością.

Podziwiam syjonistycznych Żydów i ich ukochane państwo Izrael. Podziwiam ich za nacjonalistyczny, narodowy patriotyzm. Podziwiam za preferowanie własnych rodaków we wszystkich dziedzinach życia Izraela. Podziwiam ich za gloryfikowanie wiedzy szerzonej wśród swoich rodaków.

Podziwiam ich po prostu, ale z jednym wszakże wyjątkiem… Jako katolik jestem przeciw fizycznej i psychicznej dyskryminacji innowierców i ludzi o innym etnicznie pochodzeniu. Jestem przeciwny traktowaniu innych jak „podludzi”. Każdy ma prawo do istnienia i każdemu człowiekowi należy się szacunek oraz nawet asymilacyjna kulturowo tolerancja zamykająca się w zdaniu: „Bądźcie i mieszkajcie z nami na naszych warunkach i szanujcie etnicznie kraj osiedlenia i jego mieszkańców mających prawo do rządzenia własnym krajem przez jego tradycyjną wielowiekową ludność”.

Cała zamieszkana Ziemia, ma obowiązek przyjąć do wiadomości że:

Polskojęzyczne żydki, obecnie nielegalnie rządzące POLSKĄ, zgodnie z prawdą obiektywną, nie są POLAKAMI i nie mogą reprezentować POLSKI na arenie międzynarodowej!! 

Państwo, które tej przestrogi POLAKÓW (rdzennych) nie przyjmie do własnej wiadomości, przestrzegamy że w okresie późniejszym, nie będzie mogło zgłaszać się do wyzwolonej spod żydowskiej okupacji POLSKI, pod rządami rdzennych POLAKÓW, z roszczeniami wynikającymi z umów „podpisanych” w imieniu (rzekomo) POLSKI, z nieuprawnionymi polskojęzycznymi żydkami,  (rzekomo) reprezentującymi POLSKĘ (żydowski okupant POLSKI)!!

Autor: Krystyna Trzcińska (Gładkowska)